Riigihange: ELWIND kalastiku ja kalanduse keskkonnamõju uuring 

ELWIND on Eesti ja Läti piiriülene meretuuleenergia ühisprojekt. Kui seadusest tulenevalt ei ole vaja korraldada riigipõhist riigihanget, viiakse kõik hanked läbi ühiselt.

Avaldatud on riigihange ELWINDi projekti kalastiku ja kalanduse keskkonnamõju uurimiseks..  

Uuringu eesmärgiks on ELWINDi Eesti ja Läti meretuuleparkide arendusaladel ja nende lähiümbruses läbi viia kalastiku inventuur ning kevadräime uuringud.  

Hankija on jaganud hanke kolmeks osaks. Iga hanke osa hõlmab erinevaid kalastiku uuringuid Eesti ja/või Läti merealal. Hanke osad on: Osa 1 – Kalastiku inventuur ja kalanduse uuring projekti Eesti tuulepargi alal. Osa 2 – Kalastiku inventuur ja kalanduse uuring projekti Läti tuulepargi alal. Osa 3 – Kevadräime uuring nii projekti Eesti kui Läti tuulepargi alal. 

Uuringutulemuste põhjal peab selguma, kas meretuulepargi projekt võib realiseerudes ohustada piirkonna kalastiku seisundit või minna vastuollu kalapüügisektori oluliste huvidega. 

Pakkumuse esitamise täht aeg on 05.06.2024., 11:00 

Täpsem info leitav Riigihanke registris siin, viitenumber 278848.