Riigihange: „ELWIND linnustiku uuring“ – kordushange

ELWIND on Eesti ja Läti piiriülene meretuuleenergia ühisprojekt. Kui seadusest tulenevalt ei ole vaja korraldada riigipõhist riigihanget, viiakse kõik hanked läbi ühiselt.

Hankelepingu ese on Eesti ja Läti ühise meretuulepargi projekti (ELWIND) linnustiku uuringu läbiviimine.  

Linnustiku uuring koosneb kahest eraldiseisvast uuringust: 

1) Linnustiku baasuuring, mille eesmärk on koguda andmeid piirkonna linnustiku kohta. 2) Linnustiku radaruuring, mille eesmärk on koguda andmeid piirkonna linnustiku kohta ja hinnata lendude intensiivsuse sesoonseid iseärasusi, lähtudes rahvusvahelisest standardist StUK4.  

Uuringud viiakse läbi nii Eestis kui Lätis, vastavalt riigihanke tehnilises kirjelduses välja toodud mastaabile ning seal sätestatud aladel.  

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.06.2024, kell 10.00. 

Lähema informatsiooni leiate Riigihanke registris siin, viitenumber 279700.