Riigihange: „ELWIND linnustiku uuring“

ELWIND on Eesti ja Läti piiriülene meretuuleenergia ühisprojekt. Kui seadusest tulenevalt ei ole vaja korraldada riigipõhist riigihanget, viiakse kõik hanked läbi ühiselt.

Hankelepingu ese on Eesti ja Läti ühise meretuulepargi projekti (ELWIND) linnustiku uuringu läbiviimine.  

Linnustiku uuring koosneb kahest eraldiseisvast uuringust: 

1) Linnustiku baasuuring, mille eesmärk on koguda andmeid piirkonna linnustiku kohta. 2) Linnustiku radaruuring, mille eesmärk on koguda andmeid piirkonna linnustiku kohta ja hinnata lendude intensiivsuse sesoonseid iseärasusi, lähtudes rahvusvahelisest standardist StUK4.  

Uuringud viiakse läbi nii Eestis kui Lätis, vastavalt riigihanke tehnilises kirjelduses välja toodud mastaabile ning seal sätestatud aladel.  

Pakkumuse esitamise täht aeg on 15.04., 10.a.m. 

Lähema informatsiooni leiate Riigihanke registris siin, viitenumber 274914.  

Pakkumuste esitamine riigihankele : „Eesti-Läti meretuulepargi projekti (ELWIND) kalastiku ja kalanduse keskkonnamõju uuring“ (viitenumber 274865) lõppes 27.03. Tulemused avaldatakse, kui hindamisprotsess on lõpule jõudnud. Lähem info siin