ELWIND sai rahastuse keskkonnamõjude hindamise uuringute läbiviimiseks 

ELWIND sai Euroopa Liidust positiivse vastuse rahataotlusele keskkonnamõju hindamise uuringute läbiviimiseks.

ELWIND sai Euroopa Liidust positiivse vastuse rahataotlusele keskkonnamõju hindamise uuringute läbiviimiseks. 

11. juulil avalikustas Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) oma otsuse, projektide osas, millele 2023. aasta Euroopa Ühendamise Rahastu piiriüleste taastuvenergiaprojektide esimesest taotlusvoorust projekti tegevuste elluviimiseks vahendid eraldatakse. Ka ELWIND on nende kahe projekti hulgas. CINEA eraldab taotletud 18,8 miljonit eurot kahe riigi merealal läbi viidavate uuringute katteks. 

ELWIND-i projekti raames on plaanis Euroopa kaasfinantseeringu toel läbi viia kõik meretuulepargi alade eelarendamise faasi uuringud, sh keskkonnamõju hindamise uuringud ja mitmed tehnilised uuringud, mis annavad hilisemale projekti arendajale vajaliku informatsiooni merealade olukorrast. ELWIND jõudis juba 2022. aasta augustis kahe teise suurprojekti kõrval Euroopa Liidu prioriteetsete piiriüleste taastuvenergia projektide (C-B RES) nimekirja, mis andis võimaluse taotleda sel kevadel tulevasteks uuringuteks toetust. 

ELWIND-ist võiks saada üks eeskujusid tulevikus arendatavatele meretuuleparkide hübriidprojektidele. „Meretuuleenergias nähakse üht Euroopa Liidu energiaturu alustala, mille potentsiaali ei ole veel kaugeltki suudetud realiseerida,“ ütles Tuvikene. 
 
Praegu on ELWIND-i meretuulepargi projekt veel varajases planeerimisjärgus ja projekti elluviijad on seadnud eesmärgiks kõik eelarendamise uuringud lõpetada 2026. aasta lõpuks. „ELWIND-i projekt on veel üks samm meie regiooni parema ühenduvuse võimaldamiseks ja seda tuleks näha kui tulevase Läänemere supervõrgu üht esimest elementi,“ rõhutas Tuvikene. 

Taustainfo 

ELWIND on Eesti ja Läti riikidevaheline meretuuleenergia hübriidprojekt Läänemeres. Tegu on ambitsioonika ja keskkonnasõbraliku taastuvenergiaprojektiga, mille eesmärk on  suurendada piirkonna energiasõltumatust ja -julgeolekut ning panustada energiahindade stabiliseerimisse, vähendades nii ettevõtete ja kodumajapidamiste kulusid. Lisaks loob see väärtusahelas uusi ärivõimalusi. ELWIND aitab täita tühimikku kohalikus suuremahulises taastuvenergia tootmises ning panustab sellesse, et avatud energiaturg paremini toimima hakkaks. 

Riikide roll projekti elluviimisel lõpeb enam- või valikpakkumise ehk oksjoni korraldamisega, millega võõrandatakse hoonestusõigus kvalifitseeritud arendajale. Oksjonini plaanivad riigid jõuda 2027. aastal. 

ELWIND-i projekti viivad ellu Kliimaministeerium, Läti Majandusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur.