Publiskais iepirkums: “Putnu izpēte projektam ELWIND”

ELWIND ir Latvijas un Igaunijas kopīgi pārvaldīts pārrobežu atkrastes vēja parku hibrīdprojekts. Visas iepirkumu procedūras tiek organizētas kopīgi, ja vien normatīvais regulējums neparedz nepieciešamību pēc iepirkuma procedūras vienas valsts ietvaros.

Publiskā iepirkuma objekts ir putnu izpētes veikšana Igaunijas un Latvijas kopīgā jūras vēja parka projekta (ELWIND) vajadzībām.

Pētījums par putniem sastāv no diviem atsevišķiem pētījumiem: 

1) Putnu bāzes pētījums, kura mērķis ir apkopot datus par apgabala putniem. 2) Putnu radara pētījums, kura mērķis ir apkopot datus par apgabala putniem un novērtēt lidojumu intensitātes sezonālās īpatnības, pamatojoties uz starptautisko standartu StUK4.

Pētījumi tiks veikti gan Igaunijā, gan Latvijā tādā apjomā un jomās, kā aprakstīts publiskā iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 15.04.2024., plkst. 10:00 EET (Austrumeiropas laiks).

Sīkāka informācija pieejama Igaunijas Iepirkumu reģistrā šeit, atsauces numurs: 274914.  

Piedāvājumu iesniegšana publiskajam iepirkumam: Igaunijas un Latvijas jūras vēja parka projekta (ELWIND) ietekmes uz vidi izpēte (atsauces numurs 274865) noslēdzās 27. martā. Rezultāti tiks publicēti pēc tam, kad būs pabeigts novērtējums. Sīkāku informāciju atradīsiet šeit.