ELWIND informatīvie semināri un sabiedriskā apspriešana Latvijā

Netālu no plānotās atkrastes vēja parka teritorijas, Pāvilostā un Jūrkalnē, notika divi tiešsaistes informatīvie semināri un sabiedriskā apspriešana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un sniegtu iedzīvotājiem iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un sniegtu iedzīvotājiem iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus, tika organizēti divi informatīvie klātienes semināri, kas notika netālu no Latvijas pusē plānotās atkrastes vēja parka teritorijas – Pāvilostā un Jūrkalnē. 

Seminārus organizēja ELWIND projekta attīstītājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Vēja enerģijas asociāciju, kā arī vides aizsardzības un vides izglītības organizāciju “Zaļā brīvība”. Papildus Pāvilostā notika arī Pasaules Dabas fonda (WWF) asociētā partnera Latvijā attālinātā prezentācija. Pasākumu laikā tika runāts gan par  ELWIND projektu, gan vēja enerģijas attīstības tendencēm pasaulē, gan atkrastes vēja parka mijiedarbību ar dabu. 

 Semināros piedalījās aptuveni 100 iedzīvotāji no vietējiem pagastiem un tuvākajiem novadiem. Starp dalībniekiem nebija viennozīmīgas attieksmes pret projektu. Daļa izrādīja satraukumu, citi izteica atbalstu vai savas pārdomas par šo projektu. No klātesošajiem izskanēja arī vairāki jautājumi, kas saistīti ar vietējo pašvaldību. Tostarp tika izteiktas bažas par ietekmi uz ainavu, vidi un infrastruktūru, kā arī rosināti jautājumi par piemērotas vietas izvēli. 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme Latvijā notika attālināti 7. augustā. Tajā piedalījās vietējie iedzīvotāji, politiķi, vasarnīcu un brīvdienu māju īpašnieki, kultūras organizāciju un mediju pārstāvji. Prezentācijai sekoja padziļināta diskusija par vairākām tēmām. Tiklīdz būs pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums, tiks sniegtas atbildes uz vairākiem jautājumiem, kas izskanēja diskusijas laikā.