ELWIND saņēmis finansējumu ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) pētījumu veikšanai 

ELWIND piešķirts ES finansējums ietekmes uz vidi novērtējuma pētījumu veikšanai.

Latvijas un Igaunijas kopīgajam atkrastes jūras vēja parka projektam ELWIND piešķirts ES finansējums ietekmes uz vidi novērtējuma pētījumu veikšanai. 

11. jūlijā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) izziņoja, kas saņems finansējumu pārrobežu atjaunojamās enerģijas projektiem 2023. gada “Connecting Europe Call for Proposals” ietvaros. Starp  diviem izvēlētajiem projektiem ir arī Latvijas un Igaunijas kopīgais atkrastes jūras vēja enerģijas projekts ELWIND. CINEA piešķirs pieprasītos 18,8 miljonus eiro, lai segtu izmaksas par pētījumiem, kas nepieciešami jūras teritorijas izpētei abās valstīs pirmsizstrādes posmā. 

Pirmsizstrādes posmā nepieciešamos pētījumus plānots veikt ar Eiropas finansējuma atbalstu. To starpā ir  ietekmes uz vidi novērtējuma pētījums un vairāki tehniskie pētījumi, kas nodrošinās tālākos projekta izstrādātājus ar nepieciešamo informāciju par jūras teritoriju stāvokli. ELWIND 2022. gada augustā tika iekļauts Eiropas Savienības prioritāro pārrobežu atjaunojamo energoresursu projektu (C-B RES) sarakstā līdzās diviem citiem lieliem projektiem, kas nodrošināja iespēju pretendēt uz papildus finansējumu šajā pavasarī. 

ELWIND varētu kļūt par vienu no paraugiem hibrīdajiem atkrastes jūras vēja parku projektiem, kas tiks izstrādāti nākotnē. “Atkrastes jūras vēja enerģija tiek uzskatīta par vienu no Eiropas Savienības enerģētikas tirgus pīlāriem, kam vēl ir ļoti liels neizmantotais potenciāls,” uzsver Tõnn Tuvikene, ELWIND projekta vadītājs no Igaunijas Vides investīciju centra puses. 

Pašlaik ELWIND atkrastes jūras vēja parka projekts joprojām ir agrīnā plānošanas stadijā, un projekta virzītāji ir izvirzījuši mērķi pabeigt visus pirmsattīstības pētījumus līdz 2026. gada beigām. “ELWIND projekts ir vēl viens solis ceļā uz labāku savienojamību mūsu reģionā, un mēs varam to uzskatīt par vienu no pirmajiem topošā Baltijas jūras supertīkla elementiem,” uzsvēra Tuvikene. 

Fona informācija

ELWIND ir Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekts atkrastes jūras vēja parka būvniecībai Baltijas jūrā. Tas ir vērienīgs un videi draudzīgs atjaunojamās enerģijas projekts, kas palielinās reģiona enerģētisko neatkarību un drošību un saglabās saprātīgas enerģijas cenas, tādējādi samazinot izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Turklāt tas radīs jaunas biznesa iespējas. ELWIND palīdzēs aizpildīt plaisu vietējā liela mēroga atjaunojamās enerģijas ražošanā un veicināt labāku atvērtā enerģijas tirgus darbību. 

Valstu loma projekta īstenošanā beigsies ar izsoles organizēšanu, kurā atkrastes vēja enerģijas parka izbūves tiesības tiks nodotas kvalificētam attīstītājam. Valstis plāno rīkot izsoli 2027. gadā.. 

ELWIND projektu īsteno Ekonomikas ministrija, Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Igaunijas Vides investīciju centrs (VIC).