Nīderlandes uzņēmums “Ventolines” darbosies kā tehniskais konsultants projektā ELWIND 

Nīderlandes uzņēmums "Ventolines" uzvarēja konkursā, lai kļūtu par konsultantu ELWIND komandai, veicot nākamos praktiskos soļus atkrastes zonu riska samazināšanai.

ELWIND ir Latvijas un Igaunijas kopīgi pārvaldīts pārrobežu atkrastes vēja parku hibrīdprojekts. Visas iepirkumu procedūras tiek organizētas kopīgi, ja vien normatīvais regulējums neparedz nepieciešamību pēc iepirkuma procedūras vienas valsts ietvaros.

Nīderlandes uzņēmums “Ventolines” uzvarēja konkursā, lai kļūtu par konsultantu ELWIND komandai, veicot nākamos praktiskos soļus atkrastes zonu riska samazināšanai. 

LIAA ir parakstījis līgumu ar pieredzējušu atjaunojamās enerģijas pakalpojumu sniedzēju Ventolines. Uzvarot konkursā un parakstot līgumu, “Ventolines” ir kļuvis par ELWIND projekta tehnisko konsultantu. Saskaņā ar līgumu uzņēmuma galvenais pienākums ir palīdzēt ELWIND komandai sagatavot tehniskos pētījumus, kas veido lielāko daļu no  Latvijas un Igaunijas plānotajām pirmsattīstības aktivitātēm.